Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak Na početak

VAŽNA OBAVEŠTENJA

------------------------------------------------------------------------------------------------

POGLEDAJTE, PREUZMITE

POZIV ZA 40. SKUPŠTINU VSV

Na osnovu člana 41. stav 2.  i člana 43. Statuta VSV, predsednik Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, Aleksandar Jovanmović, sazvao je   40. REDOVNU  GODIŠNJU SKUPŠTINU  Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, za  10. maj  2016. godine, (utorak) sa početkom u 18,00 časova, u prostorijama  Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije Grada Novog Sada u Novom Sadu, ul. Braće Jovandić br. 4. 

Za sednicu je predložio sledeći Dnevni red.....

1.    Izbor RadnIh tela Skupštine
2.    Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 40. redovne Godišnje Skupštine VSV
4.    Usvajanje Zapisnika sa 39. redovne Godišnje Skupštine VSV, 
       održane 5.maja 2015.g.
5.    Usvajanje Izveštaja o radu VSV za 2015. g.
6.    Usvajanje Finansijskog  izveštaja VSV za 2015.g.
7.    Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora VSV za 2015.g.
8.    Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora VSV za 2015.g.
9.    Razmatranje i usvajanje Programa i plana rada VSV za 2016. godinu
10.  Donošenje Odluke o prijemu u članstvo VSV
11.  Informacija o potrebi uskladjivanja Statuta i akata VSV sa novim Zakonom o sportu
12.  Razno.  

<<<<<<<< Ad. 3 - A. Ovlašćenje za delegate

<<<<<<<< Ad.3. POZIV i Predlog DNEVNOG REDA 40. Skupštine VSV

<<<<<<<< Ad.4. ZAPISNIK sa 39. Skupštine

<<<<<<<< Ad.5. IZVESTAJ o radu VSV za 2015.g.

<<<<<<<< Ad.6. FINASIJSKI IZVESTAJ VSV za 2015.g.

<<<<<<<< Ad.7. Izvestaj o radu UPRAVNOG ODBORA VSV u 2015.g.

<<<<<<<< Ad. 9. PLAN RADA VSV za 2016.g.

<<<<<<<< Ad. 10. Donošenje odluke o prijemu u članstvo

<<<<<<<< Ad. 12. SPORTSKI KALENDAR VSV 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<<<< Dnevni red 39. Redovne godišnje Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog Dnevnog reda za 37. Izbornu Skupštinu VSV

<<<<<<<< Zapisnik sa 34. Izborne Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog poslovnika o radu Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog poslovnika o radu Nadzornog odbora VSV

<<<<<<<< Punomoćje za delegate

<<<<<<<< Upitnik za podnošenje predloga kandidata za organe VSV

-------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<<<< Predlog dnevnog reda za 38. Redovnu godišnju Skupštinu VSV

<<<<<<<< Zapisnik sa 36. Redovne godišnje Skupštine VSV

<<<<<<<< Izveštaj o radu VSV u 2013. godini

<<<<<<<< Finansijski izveštaj VSV za 2013. godinu

<<<<<<<< Izveštaj Nadzornog odbora za 2013. godinu

<<<<<<<< Predlog Plana rada VSV za 2014. godinu

-------------------------------------------------------------------------------------------------