Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak Na početak

STRUČNE TEME

 .................................................................................................................................................

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

Direktorat civilnog vazduhoplovstva (DCV) je nacionalno regulatorno i nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi koji svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije i propisima Evropske unije. Prioritet je kontinuiran rad na unapređenju uslova za siguraan, bezbedan i obezbeđen vazdušni saobraćaj po međunarodnim standardima. Direktorat je javna agencija nad kojom osnivačka prava ima Vlada u ime Republike Srbije i koja obavlja poslove državne uprave koji su joj Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije povereni.

DCV u skladu sa zakonom kojim se uređuje vazdušni saobraćaj, obavlja poslove koji se odnose na sigurnost i bezbednost vazdušnog saobraćaja, uređenje vazdušnog prostora, prati i ocenjuje zahteve međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO, EUROCONTROL, EASA) u cilju uključenja u domaću regulativu.

 .................................................................................................................................................

SEMINAR O BEZBEDNOSTI LETENJA

Seminar je orvorio i pozdravio prisutne Žarko Katančević, Načelnik Službe za licenciranje vazduhoplovnog osoblja. On je govorio o Pravilniku o letačkom osoblju, Pravilniku  o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera, Pravilniku  o dozvolama i centrima za obuku padobranaca, Pravilnik  o ultralakim vazduhoplovima, kao  i Izmenama u regulativi.

Hotel Park, mesto održavanja Seminara

                        

Zatim je Pedja Djordjević, Načelnik Službe za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu govorio o dokumentaciji u obezbeđivanju u vazduhoplovstvu, o osnovnim pojmovima, standardima, o zaštiti, pristupima i obezbeđvanju malih aerodroma i vazduhoplova. Po novim propisima, postoji tri kategorije aerodroma (na osnovu procene rizika): oni koji imaju sertifikat, dozvolu ili saglasnost  za korišćenje aerodroma.

Inspektor, Branimir Padovac (Služba za udese i ozbiljne nezgode) je naglasio da je, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, za sve poslove vezane za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu nadležan  Centar za istrazivanje udesa i ozbiljnih nezgoda Republike Srbije, koji je u rangu Republičkog ministarstva. Istrage koje vodi Centar su nezavisne od istraga koje vode drugi organi (sud i dr.). Postoji Generalno uputstvo kako da se postupi u udesnoj situaciji, a svi učesnici, ili osobe koje imaju bilo kakvih saznanja o udesu, u obavezi su da obaveste Centar za istraživanje udesa. Po novom Zakonu više ne postoje stručnaci za istraživanje udesa, već to može da bude svako.

Zatim je B.Padovac naveo nekolioko primera udesa padobranaca, jedriličara i motornih pilota, koji su se najčešće dogadjali zbog nepoštovanja procedure i nepoznavanja uputstva koje je dao proizvodjač (padobrani).

Marjan Pendić je govorio na temu propisa u obukama i školskim centrima, a Nemanja Jović je o  sertifikaciji i nadzoru u komercijalnom letenju, o ispravama i knjigama vazduhoplova u letu. Ukoliko vazduhoplov leti do 50 km. udaljenosti od domicilnog aerodroma i vraća se na njega, rekao je N. Jović, onda ne mora da nosi navedenu dokumentaciju. Bilo je reči i o obavezi osiguranja, kao i drugim temama koje su interesovale prisutne.

Na kraju, učesnicima se obratio i inspektor Trivo Jokanović, objašnjavajući cilj i potrebu ovakvih seminara na početku letačke sezone, jer  kako je rekao  “pravila su ispisana krvlju”.  U ogromnom broju slučajeva (gotovo uvek) za udese i  ozbiljne nezgode je kriv čovek. Zato je neophodno poštovati propise i procedure u letenju, a Direktorat civilnog vazduhoplovstva će pomoći u tome, kroz organizaciju ovakvih seminara, u ličnim kontaktima sa  zainteresovanim vazduhoplovcima, ali i primenom  pooštrene kontrole.

Tekst i foto: Željko Vuletić

 

 
 
     
       
Copyright © 2008 - Redesign 2010 - All rights reserved Vazduhoplovni Savez Vojvodine & A.M.A. Lalicic