Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak Na početak

ADRESAR AERO KLUBOVA VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE

Br.

Naziv i adresa kluba

Predsednik, sekretar, tel, sajt, e-mail

 

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ VOJVODINE
21000 NOVI SAD
Maksima Gorkog 39/1

P: Aleksandar Jovanović,  065-5 1111 55
P.U.O. Nika Adamov,         061-1461 666
GS: Željko Vuletić,              064-22 34 918
Tel.                                        021-529 916
e-mail:                   vsv.novisad@gmail.com
web site www.vsvojvodine.org

1.

AEROKLUB „NOVI SAD“
SPORTSKI AERODROM „ČENEJ
21000 ČENEJ
A/D „Čenej“
Međunarodni put 257

P. Samardžić Dragoljub
Član U.O.  Bugarčić Miodrag
Tel.                                       021-714 046
                                            063-7393 600
e-mail:                bugar.cenej@gmail.com
A/D Čenej:             021-714 050, 714 031

2.

SPORTSKO UDRUŽENJE  „GALEB G-4“
21000 NOVI SAD
Hotel „SAJAM“
Hajduk Veljkova 11
A/D „Čenej“, Međunarodni put 257

P. Dragan Amidžić              063/666555
                                             064/6086882
                                             021-6615 066
e-mail:                 amidzasajam@eunet.rs
Tel./fax                      420-266, 661-50 66

3.

SPORTSKO UDRUŽENJE „ORAO“
21000 NOVI SAD
 Hotel „SAJAM“
Hajduk Veljkova 11
A/D „Čenej“, Međunarodni put 257

P. Dragan Amidžić               063/666555
                                              064/6086882
                                              021-6615 066
S. Mandić Milena                 021-420 841
                                              021-410 846
e-mail:                 amidzasajam@eunet.rs
Tel./fax                       420-266, 661-50 66

4.

AEROKLUB „UTVA“
26000 PANČEVO
Žarka Zrenjanina 28

P. Siniša Šijačić                     063 413 573
                                              013 315 181
e.mail:                      ssijacic@yahoo.com
Zastupa.:Slobodan Malušić   063 261 601
                                                  013 345 495
e.mail:                        malusic@yahoo.com

5.

AEROKLUB „SOMBOR“
25000 SOMBOR
Venac Živojina Mišića 14

P. Andrija Šil,                        063 170 52 31
                                              025  436 500
Tel/fax                                   025 24 190
e-mail:                       andrijasil@yahoo.com                 

6.

AK „IVAN SARIĆ“
24000 SUBOTICA
Matije Gupca 7
A/D „Bikovo

P. Milan Radojčin                   024-552 230
                                                063-55 22 30
e-mail:      spedicija.tim@open.telekom.rs
                     milan.radojcin.su@gmail.com           
A/D “Bikovo                           024-566 136

7.

AEROKLUB “NOVA PAZOVA”
22300 NOVA PAZOVA
Kralja Petra I Karađorđevića 27

P. Nikola Bunčić,                    062 367 842
Stan:                                         022-325 232
S. Grubić Martin                    063 86 58 182
                                                022 329 040
e.mail:                 martin.grubic@yahoo.com
Klub:                                        022-321 240
e-mail:                aknovapazova@yahoo.com
Web.site:                www.aknovapazova.com    
   

8.

AEROKLUB „PEGAZ“
22300 STARA PAZOVA
Hvjezdoslavova 139
(M. Crnjanskog 34)

P. Miroslav Stančević,          063 215 1477
Tel.                                           22-313 597
Fax                                           022-313 936
e-mail:   miroslav.stancevic@pegazdoo.rs
S. Danijela Cakić,                   065-215 14 11 

9.

AEROKLUB „TITEL“
21240 TITEL
Glavna  1

P. Stevan Ločki                      063-113 77 69
e-mail:        1first@open.telekom.rs                     
P. Stevan Ločki                      063-113 77 69
                                                021-86 00 09
S. Ladislav Firšt                      069-607 319
e-mail:                   lfirst@open.telekom.rs          
Web.site:      www.aeroklubtitel.tripod.com

10.

AK „SREMSKA MITROVICA“
22000 SREMSKA MITROVICA
Zmaj Jovina 2a
Post. fah 15

P. Djordje Orlović                  063-543 229
S. Dragan Jevtić,                    063 622 449
Tel/fax                                     022 222 820
e-mail:              aerosm.aksm@gmail.com
AD „Veliki Radinci“                022 260 201

11.

AEROKLUB „KIKINDA“
23300 KIKINDA
Bašaidski drum bb
Post.fah 70

P. Nika Adamov,                    061-1461 666
e/mail:              nika.adamov@gmail.com                                          
Zam.pr. Marko Prokičević,   065-8735 143
e-mail:          promarco@open.telekom.rs
Tel.           0230-21 110, fax. 0230-424 881
AD „Kikinda“                          0230-424 881    
                                 

12.

AEROKLUB „ADA“
24230   A D A
Zmaj Jovina 14

P. Mrdjanov Stojan                063-705 88 77
S. Ljubica Dimitrov                 064-848 35 09
e-mail:               ljubicadimitrov@gmail.com

13.

AEROKLUB “VOJKA”
22313 VOJKA
 Svetog Save 2

P. Branislav Čobanović,         063 1111 516
                                                 022-301 109
e-mail:                            bane1970@ptt.rs                      
S. Indjić Filip

14.

AEROKLUB „ŽIVICA MITROVIĆ“
26340 BELA CRKVA
Prvi Oktobr 28
Post. Fah 52

P. Zlatko Žak,                          063-82 65 223
                                                013-854 239
S. Saša Petrović                     063-155 00 87
e-mail:          akzivicamitrovic@gmail.com

15.

AEROKLUB “SKYDIVE”
21131 PETROVARADIN
Kačićeva 13

P. Saša Ljaškević,                   063 171 444 3
e-mail:        okkomunikacija@yahoo.com

16.

AEROKLUB “MIHAJLO  PETROVIĆ”
26230  BANATSKI KARLOVAC
(Kneza Miloša 48)
Mesna Zajednica  Banatski Karlovac

P. Isidor Vujović                     063-82 53 787
                                                013-651 388                                                                       
S. Ljubinka Gačanović           063-439 577
MZ                                            013-651 228
e-mail:      ljubinkagacanovic@gmail.com

17.

SPORTSKI PARAGLAJDING KLUB  „BERKUT“
26300 VRŠAC
Sterijino sokaće bb

P. Goran Đurković,                063-712 07 65
Tel.                                           013-816 579
e.mail:                                 berkut@hemo.net
e-mail:             paragliding.vrsac@gmail.com        
                                          gorandj@hemo.net   
S. Ninko Kljukovnica              063-386 183
e-mail:           ninko.kljukovnica@gmail.com
web.site:                   www.berkut.vrsac.com

 

 
 
     
Copyright © 2008 - Redesign 2010 - All rights reserved Vazduhoplovni Savez Vojvodine & A.M.A. Lalicic